Kakve su ekonomske posledice pandemije?

Kakve su ekonomske posledice pandemije?

Centar za visoke ekonomske studije i Fondacija Centar za demokratiju pozivaju te na onlajn panel diskusiju Ekonomski izazovi i promene na tržištu rada u doba Covid-19.

Cilj panela je pokretanje dijaloga između stručnjaka i drugih zainteresovanih strana koji mogu da sveobuhvatno predstave ekonomska kretanja nastala tokom vanrednog stanja, a pre svega uticaj istih na promene na tržištu rada i socioekonomski položaj ranjivih grupa. Okvir za ragovor će biti podaci dobijeni kroz aktuelna istraživanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija (COR). Ovde ćemo pre svega govoriti o ciljevima dostojanstvenog posla i ekonomskog rasta (COR 8), a posredno i o drugim socioekonomskim posledicama pandemije.

Teme

 • Koji ekonomski izazovi su nastali kao posledica epidemije i vanrednog stanja u Srbiji?
 • Koje mere koje je Vlada preuzela kako bi ublažila negativan uticaj krize na tržište rada?
 • Kako se sagledava aktuelni položaj različitih zanimanja i socijalnih grupacija na tržištu rada?
 • Kakve politike i mere se predlažu u kontekstu ublažavanja socioekonomskih posledica krize, odnosno, potencijalnih srednjoročnih posledica koje se odnose na poslovnu aktivnost i tržište rada u Srbiji?

Učesnici panela

 • Kori Udovički – Centar za visoke ekonomske studije;
 • Predstavnik Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030 UNa;
 • Sarita Bradaš - Fondacija Centar za demokratiju;
 • Jovan Protić - Međunarodna organizacija rada;
 • Jelena Žarković – Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • Branka Anđelković - Centar za istraživanje javnih politika;
 • Moderator: Nemanja Šormaz – Centar za visoke ekonomske studije.

Događaj se održava u sredu, 1. jula, sa početkom u 11 časova, a panelu se možeš pridružiti putem ovog linka.

Panel se organizuje u okviru projekta Održivi razvoj za sve uz podršku vlada Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke. Inicijativu realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH, kao deo projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Centrom za visoke ekonomske studije i Beogradskom otvorenom školom i sa partnerima: Fondacijom centar za demokratiju, Timočkim omladinskim centarom i Beogradskim fondom za političku izuzetnost.

Fotografija je preuzeta odavde

30. Jun 2020.
Uredništvo
Komentari